Aktivity

Menu > Informace > Aktivity

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Divadelní představení shlédneme měsíčně, a to přímo ve školce nebo vyjíždíme do divadel.

Kroužky

Předplavecký výcvik uskutečňuje se týdne v dopoledních hodinách, plaveme od záři do června v bazénu v Radlicích, na plavání (cesta tam i zpět) jezdíme sjednaným autobusem. Kurs končí Mokrým vysvědčením".

Keramické aktivity doporučujeme pro děti Od pěti let. Disponujeme vlastní dílnou a keramickou peci. Děti se seznamují s keramickou hlínou a jejími vlastnostmi, naučí se modelovat jednoduché předměty, zdobit je a glazovat. Touto tvořivou činnosti rozvíjíme soustředěnost, jemnou a hrubou motoriku, fantazii a estetické cítění. Keramické výrobky si děti Odnáší domů.

Tanečky zařazujeme v odpoledních hodinách, rozvíjíme základní taneční a pohybové dovednosti, správné držení těla, tanečky zahrnují baletní prvky, končí vystoupením pro rodiče.

Spoluprajeme s agenturou Kroužky.cz, které nám ve školce zaštiťují následující kroužky:

  • angličtina
  • jóga pro děti
  • sportovní hry
  • tanečky
  • hra na flétnu.

Spolupráce MŠ a ZŠ:

Spolupracujeme se základními školami v okolí návštěvy kamarádů v I. třídách, účast na výstavách a dětských představeních v ZŠ.

Spolupráce MŠ s pedagogicko-psychologickou poradnou:

-          zařazujeme konzultace učitelek MS a psycholožek 0 dětském portfoliu,

-          sjednáváme individuální konzultace rodičů s psycholožkou,

-          informujeme o odborné literatuře, kterou je možné si zapůjčit i v mateřské škole,

Spolupracujeme se speciální psycholožkou

-          besedy na téma šikana, zneužíváni děti tato aktivita je určena pro nejstarší děti a pořad je přizpůsoben přiměřené k věku dětí,

-          provádíme grafomotorickou depistáž s rozborem

Spolupracujeme s Policií ČR besedy, návštěva dopravního hřiště Policie ČR.

Další aktivity, které neodmyslitelně patři ke vzdělávací práci:

-          navštěvujeme muzea, výstavy,

-          spolupracujeme s Národní galerii (rozbory obrazů),

-          vyjíždíme a poznáváme historickou i současnou prahu,

-          slavíme narozeniny dětí, Den matek, Den děti, nezapomínáme na tradiční velikonoční oslavy,

-          každoročně nás navštěvuje Mikuláš s čertem, slavíme Vánoce posezeni u vánočního stromku s nadílkou, těšíme se na karnevaly,

-          máme rádi pohyb s nejstaršími dětmi jezdíme na kolech do blízkého a vzdálenějšího okolí, na farmy, na letiště Točnou, využíváme cyklistické stezky podél Vltavy (děti musí mít cyklistickou přilbu a bezpečné jízdní kolo),

-          zařazujeme ekologické vyjížďky a vycházky,

-          jezdíme na jarní ozdravné pobyty (dle zájmu rodičů),

-          pořádáme zahradní slavnosti k ukončení Školního roku spojené se stužkováním" budoucích školáčků,

-          učíme se pracovat s počítačem (pořizujeme kvalitní výukové programy, které jsou schválené MŠMT),

-          další akce, které vyvstanou z plánu vzdělávací práce

Dále nabízíme:

-          sourozenecké třidy, pokud není velký věkový rozdíl,

-          adaptace nových dětí za přítomnosti jednoho z rodičů v MŠ (vždy individuální řešeni),

-          prohlídku školy při zápisu dítěte do MŠ a účastnit se programu po dohodě kdykoli,

-          pracujeme s tzv. trojhranným pomůckovým programem, který napomáhá odstranit grafomotorické obtíže,

-          individuální konzultace s rodiči o dítěti