Stravování

Menu > Informace > Stravování

O vyváženou skladbu jídelníčku dbají tři pracovnice školní jídelny.

Většina jídel je připravována v parním konvektomatu.

Sledujeme E-kódy v potravinách.

Do jídelníčku zařazujeme super zdravé potraviny - bulgur, rýžovou mouku, hrachovou mouku, fazolovou mouku, pohankovou mouku. Na zahušťování polévek používáme hrachové vločky, pohankové vločky, rýžové těstoviny, qinou aj.

Paní kuchařky sledují nové trendy vaření a v tomto směru se stále vzdělávají. Zúčastňují se soutěže Zdravá školní jídelna.

Mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly a po celý den je zajištěn pitný režim (ve třídách i na zahradě).

Děti ale motivujeme k ochutnání všech jídel, i těch méně známých. 

O stravování, o možných úpravách stravy dítěte s ohledem na alergie apod., hovoříme s rodiči na individuálních schůzkách za přítomnosti vedoucí školní jídelny a  kuchařek

Připomínky, náměty, dotazy ohledně stravování, platby apod. můžete projednat s vedoucí školní jídelny.

Podrobnosti najdete v Provozním řádu ŠJ v dětských šatnách.

Platba stravného

 • Stravné lze hradit v hotovosti i převodem na účet ŠJ, číslo účtu a celý provozní řád školní jídelny najdete zde.


Zaplatit stravné je nutno do 15. dne v měsíci, na který probíhá platba.

Odhlašování obědů:

 • dítě můžete odhlásit ze stravování vždy do 8. hodiny ranní na tel. 244 403 093, nebo písemným záznamem do sešitů informací (v dětských šatnách),
 • pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd do vlastních nádob, a to pouze první den (dále nutno dítě odhlásit) přímo ve třídě, do které dítě dochází,
 • po době nepřítomnosti dítěte ve škole, která trvá dva a více dnů, je třeba dítě opět přihlásit, a to nejpozději do 8. hodiny ranní toho dne, kdy přijde do školky.


Týdenní jídelníčky najdete na nástěnkách stravování, nebo na web. stránkách v sekci Jídelníček".

Celodenní stravování od 1. 9.  2019

 • 38 Kč (z toho je dopolední svačina 9 Kč, oběd 20 Kč, odpolední svačina 9 Kč)
 • Celodenní stravování dětí s OŠD tj. pro děti, které v posledním roce docházky do mateřské školy dovrší
  7 let: 42 Kč 
  (z toho dopolední přesnídávka 10 Kč, oběd 23 Kč, odpolední svačina 9 Kč).
 • Podle vyhlášky č. 107 o školním stravování z roku 2008.
 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne probíhajícího kalendářního měsíce.
 • Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: 241 766 845
 • Telefonní číslo pro omluvy dětí: 244 403 093
 • E-mail na ŠJ: jidelna@pastelkams.cz

Pracovní doba vedoucí školní jídelny:

Pondělí

12:30  16:30

Úterý

08:00  12:00

Středa

08:00  12:00

Čtvrtek

08:00  12:00

Pátek 

08:00  12:00

   

162.jpg

Domácí rohlíčky našich kuchařek, které pečou dětem ve školce.

Ve středu máme na oběd středomořské menu, se kterým se naše školní jídelna zúčastní soutěže Školní jídelna chutně a zdravě. Soutěž pořádá Magistrát hl. města Prahy a Asociace zřizovatelů školních jídelen, z.s. Pro první korespondenční kolo máme za úkol vypracovat recepturu menu ve středomořském stylu včetně technologického postupu a kalkulace pro 10 porcí, zahrnout menu do týdenního jídelního lístku a fotografie naservírovaného menu poslat do soutěže. Ve druhém kole budou soutěžící vařit před komisí a za naši školu se k tomu chystá paní kuchařka Šárka Rotreklová. Druhé kolo soutěže bude probíhat 23. října, tak si přejeme, abychom uspěli v soutěži alespoň tak dobře jako předloni. Děti poznají trochu odlišně ochucené pokrmy, které jinak vaříme a mají je rády.